Yn anffodus i Hywel, darganfu Stacey lun o Rachel ac ef gyda'i gilydd yn nyddiau coleg a daeth yn amheus iawn o natur eu perthynas. Yn dilyn ei arholiadau Lefel A daeth Stacey i wybod ei bod hi'n feichiog. Supply teacher at the local school. Retrieved 5 May 2018. Cadarnhaodd Hywel gyhuddiad Rachel ond er iddo erfyn ar Stacey ei fod yn edifar a'i fod yn ei charu penderfynodd hithau bod eu priodas drosodd â'i bod am fynd ymlaen a chael erthyliad. Ond buan y daeth i sylweddoli ei fod mewn cariad â Stacey. That's it. This image could have imperfections as it’s either historical or reportage. Great-niece of Marian and distant cousin of Cadno. Roedd gwahaniaeth barn rhwng Hywel a Cassie am y newyddion, hefo Hywel yn hapus iawn am y peth ond Cassie yn bryderys ofnadwy. Now reconciled with Hywel. Went to Thailand to volunteer as a teacher. You can unsubscribe at any time. Dyma restr cymeriadau Pobol y Cwm. Dychwelodd i Gwmderi yn ei dymer a dod ar draws Nia yn disgwyl amdano yn noeth yn ei wely. Hyfforddwr Personol golygus y cwm a mab Hywel Llywelyn. Father of Rhys, and the late Meilyr. Second cousin of Eifion. Ex-wife of Jason Francis, mother of Downs Sydrome son Ifan and Manager at the Tapas Bar. O dipyn i beth daeth y gwir am berthynas Hywel a Beth i'r amlwg ac er mwyn ceisio ennyn ychydig o gydymdeimlad, dechreuodd Beth anfon llythyrau ffiaidd ati'i hun. Protective father of twins Tesni and Guto. Pobol y Cwm (People of the Valley; Welsh pronunciation: [ˌpɔbɔl ə ˈkʊm]) is a Welsh … This image can't be licensed for consumer goods. Alibi Kath oedd ei bod wedi mynd i ymweld Dyff yn y carchar ond cychwynodd Hywel ei amau wedi i Denzil ac Eileen ddatgelu eu bod wedi ei gweld yn yr ardal ar ddiwrnod y lladrad. Daeth Stacey yn benderfynol o wybod beth oedd wraidd atgasedd Michael at ei athro. Son of Dai (as revealed in 2016) whose wife Diane has a soft spot. Llwyddodd Hywel i gadw'r berthynas yn dawel am gyfnod hir ond pan ddaeth Hughes, y prifathro i glywed sibrydion am y cwpl gwadodd Hywel y cwbl a dod a'r berthynas i ben. Adoptive father of Esther; DJ on village radio station Cwm FM. Pobol y Cwm Cymeriadau'r Cwm. Mother of Sioned and Huwi-John and the late John and Angela . Adoptive daughter of Hywel and the late Sheryl. List of Pobol y Cwm characters. It is the BBC's longest-running TV soap, and is broadcast in Wales on the Welsh language network, S4C.. Bu'n rhaid iddo werthu ei gar i dalu dyledion gamblo, aeth Rhys bach ar goll am wythnos a bu Hywel a Steffan Humphries yn troedio tir peryglus iawn gyda chynllun cyffuriau Dave Marshall. Half-sister of Angela and Huwi-John, and twin sister of the late John Rees. First daughter of Colin and Gaynor. Wrth iddo ddod i nabod y ferch yn well sylwodd Hywel fod gwaith llafar Melanie yn wych ond bod safon ei gwaith ysgrifenedig yn wael iawn - rhywbeth a achosodd Hywel i gredu bod Melanie yn ddyslecsig. The events were so popular some theatregoers were put on a waiting list. Rhannodd Stacey ei gofidiau gyda'i mam a roddodd ei chefnogaeth iddi i fynd ymlaen a'r erthyliad os na dyna oedd ei dymuniad ond roedd ymateb Dyff yn lawer mwy beirniadol. Cyfaddefodd Rachel y cyfan wrth Stacey a daeth y ddwy yn rywfaint o ffrindiau, Rachel yn barod i gynnig clust i wrando ar broblemau Stacey. Britt Monk's son with Owen Morgan. Ex-husband of Hazel after he was caught having an affair with Lisa Morgan. Ceisiodd Hywel a Stacey ddal Kath allan drwy adael y cerdyn banc newydd yn y fflat pan oedd Kath yno yn glanhau a'i dilyn i'r banc er mwyn ei dal yn dwyn. Half-brother to Dani and Liv, uncle of adoptive daughter, married to Iolo.